Het oog van oss

Het Oog van Oss Is een jaarlijks terugkerende kunstwedstrijd waaraan alle amateur- en professionele kunstenaars uit Oss en de regio kunnen deelnemen. Alle disciplines kunnen mee doen. 2 en 3 dimensionaal. Schilderijen, beelden, foto’s etc. Werken van de deelnemers worden geëxposeerd bij K26. Zie expositie oog van oss voor courante data van inschrijving (van/tot) .

Wel hebben we een paar voorwaarden. Het kunstwerk mag niet groter zijn dan 120 x 120. Moet hangklaar aangeleverd worden. Mag niet eerder in K26 getoond zijn. Er mogen per persoon 2 kunstwerken ingeleverd worden. We houden het recht voor om bij een te grote inschrijving de werken te gaan balloteren. Voor elk kunstwerk geldt  15,00 Euro per inschrijving. Vermeld bij de overboeking Oog van Oss en naam van de kunstenaar en adres. Je deelname is pas geldig wanneer je hebt voldaan aan 2 voorwaarden

1.Aanmelding via email bij wanda.janota@gmail.com met vermelding van deelname aan Oog van Oss met naam, adres, email en telefoonnummer en het aantal kunstwerken. Daarbij van het kunstwerk vermelden: Naam kunstenaar, titel, techniek en verkoopprijs.

2. Het geld overgeschreven is op de bankrekeningnummer NL11RABO0146026470 van Stichting Kunst en Cultuur Oss onder vermelding van deelname aan Oog van Oss, je naam en adres.

Dit jaar (2017) hebben wij naast de hoofdprijs een 2e prijs voor 2D werk en een voor 3D werk.

Net als vorige jaren zal een vak-jury de werken beoordelen en zal de maker van het winnende kunstwerk tijdens de opening van de expositie in het bezit komen van de trofee. Daarnaast worden de 2e prijzen voor 2D en 3D werk uitgereikt.

De vakjury bestaat dit jaar uit:

Cecilia Vissers
Cecilia is een internationaal gerenommeerd minimal art kunstenaar. Haar werk wordt regelmatig geëxposeerd in diverse Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Ze heeft haar opleiding genoten aan de Academy for Art & Design in Den Bosch en woont en werkt in St. Oedenrode.

Gerd Renshof
Een realistische schilder die zelf verf maakt en bekend geworden is door het schilderen van o.a. boeken. Bij het zien van zijn werk heeft de aanschouwer de neiging om de bladzijde van het boek om te slaan. Hij heeft een eigen opleiding ontwikkeld voor realistische schilders, Academie Renshof. Veel van zijn werk is terug te vinden bij verzamelaars van realistische kunst.

Jos van Hest
Jos is Managing Director Fine Arts bij de Fontys School of Fine and Performing Arts in Tilburg.
Er vallen 4 opleidingen onder zijn sector, te weten:
– Academie voor Beeldende Vorming: Bachelor opleiding
– Academy for Art, Communication and Design: Bachelor opleiding
– Master of Architecture&Urbanism
– Master Kunsteducatie

Het publiek krijgt de gelegenheid hun voorkeur kenbaar te maken. Aan het einde van de expositie zal bekend worden gemaakt wie de winnaar van de publieksprijs is. Alle werken zijn te bewonderen tijdens een expositie in K26. Op de laatste dag van de expositie wordt de winnaar van de publieksprijs bekend gemaakt.

Voor inlichtingen: Wanda Janota tel: 0412 640814 06 5359 3671