Jur Strelitski

Jur Strelitski

Je bezighouden met beeldende kunst is een hachelijke bezigheid. Zeker als je er mee begint zodra je een potlood of een krijtje vast kunt houden. Vaak wordt mij gevraagd: kun je mij is uitleggen, wat is kunst eigenlijk. Een goed antwoord heb ik niet en zal ik waarschijnlijk nooit vinden. Wat ik wel weet is dat het woord Kunst z’n ontstaan heeft in het begin van de 20ste eeuw. Een kunstenaar was een ambachtsman die net even beter was dan de mensen waar hij mee samen werkte. Al snel begon iemand dan voor zichzelf. Tot de dag van vandaag ben ik altijd mijn eigen weg gegaan en heb mij niet laten beïnvloeden door trends of financieel gewin. Dat is een zware weg. Een uitspraak van een curator van een bekend museum over mijn werk was: Je maakt prachtig werk maar je bent te veelzijdig, hierdoor heeft je werk te weinig diepgang. Toen ik haar vroeg waarom ze dan Picasso, Dali, en andere grote namen in hun museum hadden, is ze boos weggelopen.Met wat mij bezighoudt als uitgangspunt, begint het zoeken naar het juiste materiaal om dit zo goed mogelijk te visualiseren.

​Mobiel​ 0654956053​

info@strelitski.nl​  ​www.strelitski.nl

Jur Strelitski

‘Visualiteit staat bij mij voorop. Beelden sla ik op in mijn geheugen. Fotografie kan daarbij een hulpmiddel zijn. De opgeslagen beelden gebruik ik bij de toepassing van de meest uiteenlopende materialen en technieken. Door de jaren heeft bij al mijn werk de mens in velerlei aspecten centraal gestaan. Langzaam maar zeker is het accent echter van de ‘buitenkant’ naar ‘binnen’ verschoven. In mijn belevingswereld betekent dat vaak letterlijk ‘de mens van binnen’, weergegeven in moderne materialen als kunststof en glas. Dit heeft geleid tot zeer interessante studies en projecten, waarbij elementen uit de techniek en wetenschap dát opleveren wat er niet voor bestemd is. Veel ervaringen komen na verloop van tijd over elkaar heen te liggen. Het zijn de handen die maken wat de ogen waarnemen. Ideeën buitelen soms zo snel over elkaar heen, dat mijn handen moeite hebben het tempo bij te houden. De factor tijd is mijn grootste beperking’.