Erik Fluitsma

Ties Lowes

Wanda Janota

Annie Meussen

Betsie Uijen

Ingrid Menge

Annelies van Rijn

Veelzijdig kunstenaar

Zoals de noten de muziek vormen en de woorden het proza, zo vormen de draden het weefsel. Textiel is mijn werkterrein in de zoektocht naar het mysterie van het leven. Met draad-stof-weefsel wil ik het […]