Vooraankondiging atelierroute

In het eerste weekeinde van september wordt weer de tweejaarlijkse atelierroute georganiseerd.

Noteert u alvast de data: 7 en 8 september. Tijdens dit weekeinde stellen kunstenaars van K26 hun atelier open voor het publiek.

De deelnemende kunstenaars exposeren bovendien van 15 augustus tot en met 8 september in K26.