Betsie Zegers-van Casteren

Betsie Zegers-van Casteren

Betsie Zegers-van Casteren

De importantie van creatieve uitingen zijn belangrijk voor ieder mens. Men leert denken in mogelijkheden en zoeken naar creatieve oplossingen, welke wellicht kunnen bijdragen aan oplossingen op kruispunten in het leven’

‘t Diepe 11
5404 KA Uden

E Mail betsiezegers@kpnmail.nl
Tel 0413-253462
06-38902310